Risicomanagement is een methode om op een gestructureerde wijze risico’s in kaart te brengen, deze te wegen en beheersbaar te maken. 

Tijdens de inventarisatie bespreken wij tal van facetten van uw bedrijf. Van het productieproces, personeel, tot het bedrijfspand.

Als adviseur hebben wij een brede kennis van bedrijven, wetgeving en risico’s. In het adviesrapport maken wij de grootste risico’s inzichtelijk en bespreken wij nadien hoe we deze kunnen aanpakken. Dit kan met het voldoen aan wetgeving, preventie, door risico’s uit te sluiten en als sluitstuk, met verzekeringsoplossingen. 

Een voorbeeld: 
Wij spraken een ondernemer die autonome off-grid energiesystemen maakte, o.a. door het gebruik van zonnepanelen. Tijdens het gesprek bleek dat de printplaat werd geleverd door een eenmansbedrijf, de goede man was heel kundig, maar ook al op leeftijd. Mocht deze heer wegvallen, dan was er niet direct een alternatief. Ook was men niet bekend of men die printplaat wel mocht reproduceren. 
Dit was een duidelijk actiepunt. In vervolg hierop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de beide ondernemers om te komen tot een oplossing. 

Idealiter zou risicomanagement onderdeel moeten zijn van de bedrijfscultuur waarbij men risico’s en eigen handelen onderkent. Wij helpen u daar graag mee. 

Risicomanagement Risicowijs
Scroll naar boven