U bent dagelijks werkzaam in uw bedrijf. U neemt beslissingen en schat risico’s in. Sommige risico’s kunt u prima zelf dragen, maar de gevolg van een brand, een aansprakelijkheidsclaim of een cyberincident zijn bedreigingen waarvan u de gevolgen veelal niet kunt dragen of inschatten. 

Ons werk bestaat uit het in kaart brengen van deze risico’s. Daarvoor zijn twee mensen nodig. U, de ondernemer die zijn/haar bedrijf goed kent en tijd wil investeren om samen met ons die risico’s in kaart te brengen en te kijken naar oplossingen, verzekeringen zijn daarin veelal onontbeerlijk. 

Er is steeds meer regelgeving vanuit de overheid, maar ook vanuit de voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen. Wij helpen u om hieraan te voldoen.

En hebt u schade of een vraag, dan kunt u terugvallen om onze expertise om u te helpen.

Contiuiteit
Scroll naar boven